Ida Gunnarsson Blom

Att vara medlem eller inte – det är frågan?
I veckan som kommer börjar skatteverket skicka ut inkomstdeklarationerna och då står siffran där svart på vitt. Siffran på vad du som medlem i Svenska Kyrkan bidrar med i medlemsavgift. Ett solidariskt system med medlemsavgiften gör att ju mer du får in desto mer kan du bidra med. I genomsnitt bidrar en medlem i Svenska Kyrkan i Växjö kommun med 3000-3600kr/år. Det är 250-300kr/månaden.

Jag är en av dem som är medlemmar som upplever sig ha en stark anknytning till församlingens verksamhet. Det är få av sådana som mig som begär utträde ur Svenska Kyrkan. Det gjorde dock 86 000 medlemmar förra året. Merparten av dessa upplever sig ha en svag anknytning till sina respektive församlingars verksamhet och när det under senvåren skrevs mycket om en del felaktigheter inom Svenska Kyrkan i Utlandet och ett fåtal församlingars utlandsresor var det många som drog öronen åt sig och gick ur. I september 2016 startade ytterligare en utträdessajt på Internet som fick stort medialt genomslag. Nästan 20 000 använde sig av denna tjänst, som lockade med att det bara tar några sekunder att begära utträde. I den församling jag själv tjänstgjorde i 2016 var utträdena det dubbla från ett ”vanligt” år. Dock var det inget som gjordes i den lokala församlingen som angavs som utträdesskäl utan främst löpsedlar.

Därför behöver församlingarna bli allt mer tydliga över allt som görs för de där 250-300/kr i månaden som varje församlingsmedlem bidrar med. För det händer väl inget i kyrkan? Och om jag begär utträde ger väl ingen konsekvens i den lokala församlingen?

Så låt mig berätta som exempel vad som görs i den församling jag själv bor i och tillhör. Tänk då på allt som görs i din församling.  Jag hoppas att du sen i nästa vecka ska se på de där siffrorna i deklarationen med stolthet! Du är viktigt och du behövs!

Församlingsverksamhet är i ständig rörelse och sammanflätas med varandra. Vissa verksamheter utvecklas, blir vilande ett tag och titt som tätt påbörjas nya. 2016 fanns i Söraby församling med drygt 3000 (en relativt liten församling) församlingsmedlemmar följande verksamheter:

Minst fem gudstjänster i veckan med olika inriktningar, ex söndagens gudstjänst, lördagens kvällsgudstjänst, musikgudstjänster, lovsångsmässa, vardagsmässa, dop, vigsel, begravning etc.

Sex församlingskörer för olika åldrar och inriktning. Barn och ungdomskörer: Song Kids, Happy Tunes, Echo och tre vuxenkörer.

Barn- och familjeverksamhet: Sångfiskarna, Lilla lammet, pysselträffar. 3M Mässa-Macka-Motion, utomhusgympa sommartid som inleds med mässa och frukost. I somras var det 74år skillnad på yngsta och äldsta deltagaren. Församlings/familjefester vid ex trettondagen, Kristi Himmelsfärd och upptaktsfest vid hösten.

Ungdomsverksamhet: ungdomsgruppen M8 och konfirmandgrupp.

Diakonal verksamhet: gudstjänster på boenden och regelbundna besök på dessa av diakon, präst och ideella, ekonomiskt och pastoralt stöd till utsatta, 2016 gjorde anställda och ideella medarbetare bortåt 300 hembesök i församlingen, dagledigträffar/församlingsaftnar en-två ggr i veckan, syförening, internationella insamlingsperioder vid ex Världens barn, advent, fasta och påsk. Samarbete med Sjukhuskyrkan.

Vuxenverksamhet: Studiecirkel i historia och tyska (som en del av församlingens gemenskap med vänförsamlingen i Gingst i Tyskland), bibelsamtal, pilgrimsvandring, församlingsråd, verksamhetsråd och kyrkvärdsskap.

Sommartid: sommarkyrka under vissa veckor med daglig visning av kyrka, fika och andakt, musik i sommarkväll (alltid gratis – du bidrar med din medlemsavgift), Badhäng med Jesus och Sommarskoj med Jesus för barn/familj, friluftsgudstjänster etc.

Studiebesök från förskola/skola vid stora högtider såsom påsk, all helgona, advent och jul. Möjligt att hålla församlingens tre kyrkor öppna för skolorna till skolavslutningar och Luciafirande.

2016 samlades drygt 20 000 personer till församlingens bortåt 40 olika verksamheter.
Allt detta bidrar du till som medlem. Det är mycket som erbjuds för 250-300/kr i månaden.

Jag satt och kollade igenom familjens budget för att se om det är något som kostar oss mindre i månaden än medlemskapet i Svenska Kyrkan per månad. Jag hittade ett – sophanteringen. Det kostar 162 kr/månaden. Alla andra ”övriga” utgifter såsom medlemsavgift till facket, träningsavgifter, tv:n, telefoni, tidningsprenumerationer etc. kostar oss mer varje månad och då ger den utgiften oftast bara EN sak att nyttja. Som medlem i församlingen har jag nästan 40! saker att välja på.

Och även om jag inte vill vara en aktiv medlem så vet jag om allt det goda som görs. Jag vet om att hundratals människor under året får ett uppskattat hembesök. Jag vet om att de som är utsatta har en plats i civilsamhället att vända sig till. Jag vet om att kyrkorna och församlingshemmen faktiskt kan stå öppna och fyllas med verksamhet – ett gott tecken på, i min församlings fall, en levande landsbygd.

Men, om jag begär utträde gör väl ingen skillnad? säger någon då. Jo, det gör det. I min hemförsamling har utträdena påverkat ekonomin så att det i stället för två församlingspräster idag bara finns en. Diakonen som tidigare var på heltid i församlingen delas nu med annan församling. Det har även dragits ner på pedagog, musiker och vaktmästartjänsterna. Utan alla ideella skulle församlingen inte kunna bedriva all verksamhet som görs.
Färre händer och fötter ger i förlängningen mindre verksamhet och färre människor som nås.

Så önskar vi en framtid där församlingsverksamhet inte bedrivs och stängda kyrkor och församlingshem så är ett utträde önskvärt. Om inte, så är ett kvarstående medlemskap att föredra. Har du redan begärt utträde och gått ur? Inga problem – gå med igen! Du är inte ensam att göra så.

Jag vet att det finns andra skäl än ekonomiska att begära utträde. En del jag mött har angett det tidigare kvinnoprästmotståndet eller motståndet mot homosexuella som anledning. Du hjälper varken mig som kvinna och präst eller homosexuella i församlingen genom att gå ur. För att kunna påverka behöver du vara med! Det är svårt att diktera spelplanen från åskådarläktaren. Då hamnar man lätt bland de som vet allt utan att ha en aning.

Så, se på den där siffran i deklarationen med stolthet!